Zorgbeleid

image_pdfimage_print

Algemeen

Leren en studeren

Het begeleidingsdomein leren en studeren heeft tot doel het leren van de leerling te optimaliseren en het leerproces te bevorderen door leer- en studeervaardigheden te ondersteunen en te ontwikkelen.

Ons onderwijs werkt met een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen van hetzelfde geboortejaar samenzitten. Dit systeem heeft, naast een aantal voordelen, ook enkele nadelen. Denken we maar aan het feit dat sommige leerlingen geboren werden in januari en andere in december. Van in het begin zijn er verschillen op het gebied van schoolrijpheid, intelligentie, lees- en rekenvoorwaarden, sociale vaardigheid, zelfredzaamheid… Vandaar de noodzaak om te differentiëren en te individualiseren, zowel naar de sterkere als naar de zwakkere leerlingen toe. Om de verschillen tussen de leerlingen op te vangen doen de leerkrachten aan differentiatie. Dit gebeurt tijdens de lessen. Als blijkt dat deze binnenklasdifferentiatie onvoldoende is, wordt de hulp van het zorgteam ingeschakeld.

Zorgvisie

Onze zorgvisie is geïnspireerd op het ignatiaanse opvoedingsproject. Een van de belangrijke pijlers waarop we onze zorgvisie baseren is ‘cura personalis’, de zorg voor de hele persoon met zijn unieke bestemming.

Onze visie is gebaseerd op vier uitgangspunten:

Zorg voor elke leerling

Elke leerling brengt zijn eigen levensverhaal mee. We schatten de leefwereld, de ervaringen, de talenten en beperkingen van iedere leerling zo goed mogelijk in. We zetten in op individuele noden zodat iedereen tot leren komt en uitgedaagd wordt. Wij schenken aandacht aan leerlingen die het moeilijk hebben, maar hebben ook oog voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.

Inzetten op een brede ontwikkeling

Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot competente personen die zorg dragen voor elkaar. Naast de cognitieve ontwikkeling staat ook sociaal-emotionele, affectieve, technische, sportieve, culturele en religieuze ontwikkeling centraal. Er is ook aandacht voor de gezondheidsopvoeding en de relationele vorming.

Welbevinden en betrokkenheid zijn een voorwaarde om  tot leren te komen. Wij streven ernaar dat elk kind zich goed voelt op onze school.

Samenwerken staat centraal

Zorg dragen voor onze leerlingen is niet alleen een taak van de klasleerkracht. Ook de directeur, het zorgteam, de ouders en externe partners zijn onmisbaar in de begeleiding van leerlingen.

Kiezen voor een dynamische werking

De zorgwerking wordt telkens opnieuw afgestemd op de behoeften van de leerlingen. We stemmen onze didactisch-pedagogische aanpak hierop af.

Zorgteam

Ook al is de klasleerkracht de spilfiguur binnen de zorgwerking, toch is de ondersteuning van het zorgteam niet meer weg te denken in de school.  De directeur staat aan het hoofd van dit zorgteam.

Kleuter- en lagere school beschikken elk over een eigen zorgteam met een eigen werking. De teamleden zijn bewust aangeworven omwille van hun achtergrond en expertise. Zo kunnen we in beide teams rekenen op de expertise van twee logopedisten. De zorgcoördinatoren volgden de opleiding ‘Zorgverbreding en Remediërend Leren’ met als doel het zorgbeleid op school op een professionele manier mee uit te bouwen. Naast enkele jonge leerkrachten werden ook ervaren leerkrachten ingezet binnen het zorgteam om hun knowhow te delen met de rest van het leerkrachtenteam.

De taken worden verdeeld en we laten (parallel)klassen samenwerken met een vaste zorgleerkracht. Ook de taakverdeling wordt georganiseerd vanuit een bepaalde visie. De zorgleerkracht kan zich zo verder professionaliseren in de leerstof van het te ondersteunen leerjaar.

Zorgteam kleuterschool

Zorgcoördinator kleuterschool: Joline Van Pollaert

Zorgleerkrachten jongste kleuters: Natacha Franceschi, Stephanie Lepla en Els Capiau

Zorgleerkrachten oudste kleuters: Ann Goelens, Valerie Verschraegen en Aurelie Cosyns

Zorgteam in de lagere school

Zorgcoördinator lagere school (L1 – L2 – L3): Isa Van Wijnendaele

Zorgcoördinator lagere school (L4 – L5 – L6): Melissa Moens

Zorgleerkracht eerste leerjaar: Annick Merckx

Zorgleerkracht tweede leerjaar: Stéphanie Van Geetruy t.v.v. Marjan De Moor

Zorgleerkracht derde leerjaar: Vinciane Henau

Zorgleerkracht vierde leerjaar: Isabelle Van Impe

Zorgleerkracht vijfde leerjaar: Melissa Moens en Isabelle Van Impe

Zorgleerkracht zesde leerjaar: Vinciane Henau

Scroll naar boven