Meldpunt voor klokkenluiders

image_pdfimage_print

De klokkenluidersrichtlijn is ingevoerd door het Europees Parlement. Deze richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.

Op 21 juni 2023 heeft het Vlaams Parlement het Klokkenluidersdecreet Onderwijs definitief aangenomen. Dat is officieel in werking getreden op 11 augustus 2023. Het nieuwe decreet bepaalt dat iedere onderwijsinstelling moet beschikken over een intern meldpunt.

Alle instellingen van besturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, dus ook onze school, zijn automatisch aangesloten bij het meldpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De contactgegevens van ons intern meldpunt zijn:
klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 507 07 12

Scroll naar boven