Ouderbetrokkenheid

image_pdfimage_print

Samenwerken met ouders

U bent onze partner in de opvoeding van uw kind(eren). Een goede samenwerking is hierbij erg belangrijk.

Kinderen presteren beter als hun ouders positief betrokken zijn bij school.

Hulp bij activiteiten, gesprekken tussen ouder en leerkracht, deelnemen aan oudercontacten en de begeleiding thuis afstemmen op school zijn voorbeelden van positieve betrokkenheid.

Bij vragen, opmerkingen of problemen kunt u steeds bij de directeur of het leerkrachtenteam terecht.

Algemene oudercontacten

In september gaat in elke klas een algemeen oudercontact door. De leerkracht legt er zijn pedagogisch-didactische principes uit en de werkwijze die hij/zij zal hanteren in de loop van het schooljaar.

Individuele oudercontacten

Tijdens het schooljaar zijn er 3 individuele oudercontacten gepland. Hier worden  de resultaten en vorderingen van uw kind besproken. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. 

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kunt u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht.

We verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot een oudercontact. We engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Op tijd naar school

Geef als ouder het goede voorbeeld en zet uw kind(eren) op tijd aan de schoolpoort af.

Door veelvuldig te laat te komen, start(en) uw kind(eren) de dag met stress.

Huiswerk in de lagere school

Er wordt huiswerk meegegeven op maandag, dinsdag en donderdag. Woensdag en vrijdag worden vrijgehouden. Zo blijft er tijd voor spel en ontspanning. Dat betekent echter niet dat uw kind op die ‘vrije’ dagen niets hoeft te doen. In de lagere klassen blijft elke dag lezen een noodzaak. In de hogere klassen wordt geleerd om te plannen.  Kinderen krijgen bijvoorbeeld een les te leren tegen donderdag maar zullen hiervan maandag of dinsdag al op de hoogte gebracht worden. Uw kind leert in de eerste plaats zelfstandig en in eigen tempo de leerstof te verwerken. U krijgt als ouder een idee waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. U kunt tegelijkertijd ook nagaan of uw kind de leerstof heeft begrepen.

Een rustige omgeving is belangrijk. Spoor uw kind aan tijdig te beginnen. Het is belangrijk om het zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk te zetten. Dat neemt niet weg dat u het huiswerk kunt nakijken, ook al werd het in de studie gemaakt. Wijs uw kind op eventuele fouten en laat het die (in de mate van het mogelijke) zelf opzoeken en verbeteren. Bij kinderen in de lagere klassen is het belangrijk om het lezen te begeleiden. Laat uw kind steeds luidop lezen en maak tijd om mee te volgen. Bij kinderen in de hogere klassen kunt u een te leren les af en toe ondervragen.

Hebt u als ouder problemen om uw kind te begeleiden of merkt u dat uw kind de leerstof niet onder de knie heeft, aarzel dan niet de klasleerkracht hierover te contacteren. Toon als ouder interesse voor het werk van uw kind en help waar nodig. Het is belangrijk het huiswerk tijdig in te dienen. Als dit door omstandigheden niet lukt, geef dan de leerkracht een seintje.

Alleen naar huis

Enkel met een schriftelijke toestemming van de ouders kunnen leerlingen alleen naar huis gaan. Leerlingen die ’s middags en/of ‘s avonds alleen naar huis mogen gaan, krijgen een pasje. Ze tonen dit bij het verlaten van de school aan de leerkracht op toezicht. De leerlingen nemen onmiddellijk de kortste weg naar huis.

Attitudebeleid in de lagere school

Leerlingen gedragen zich niet altijd zoals het hoort en daarom zijn afspraken nodig.

Een attitudebeleid kan alleen werken als we:

consequent zijn;

  • rekening houden met de voorgeschiedenis, de thuissituatie, … van het kind;
  • duidelijk communiceren met leerlingen en collega’s;
  • gegeven gele en rode kaarten noteren in het online leerlingendossier;
  • erop toezien dat nota’s ondertekend worden door de ouders.

Wanneer een nota herhaaldelijk gegeven wordt en ouders niet reageren dan worden ze op een andere manier gecontacteerd. Eenzelfde boodschap blijven we niet steeds opnieuw geven. Hiervoor wordt het zorgteam ingeschakeld.

Scroll naar boven