Opvoedingsproject

image_pdfimage_print

Een geëngageerd team van leerkrachten staat garant voor kwaliteitsonderwijs, op maat van elk kind.

Onze gedifferentieerde aanpak zorgt op elk niveau voor de nodige uitdaging en ondersteuning.

We trachten ernaar enthousiaste jongeren te vormen met een zelfstandige werkhouding en een daadwerkelijke zin voor verantwoordelijkheid.

Leren studeren met inzet van heel zijn persoonlijkheid is voor iedere leerling een hoofdopdracht.

Ons opvoedingsproject beoogt op de eerste plaats waarden als beleefdheid, voornaamheid en stijl. We willen de hele mens vormen: lichaam en geest, verstand en gevoel, wil en karakter, verbeelding en expressieve vaardigheden. Een gezonde en evenwichtige levensstijl, verzorgde taal en omgangsvormen moeten daarvan getuigen.

Het is voor ons uitermate belangrijk dat kinderen zich goed voelen op onze school. Daarom respecteren we ieders eigenheid ten volle en investeren we gestaag in de opbouw van een hechte leefgemeenschap. Ons samenleven op het college wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, vriendelijkheid en vreugde.

Samen vormen we een gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus’ bevrijdend voorbeeld. We zijn er verantwoordelijk voor elkaars welzijn, elk op zijn plaats en met zijn eigen opdracht. We verwachten dat ieder naar eigen vermogen uitmunt om beter te kunnen dienen.

Opvoedingsproject - Jezuieten

Opvoedingsproject in een notendop

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen. Ons opvoedingsproject vindt inspiratie in het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Hij had ervaren dat leven volgens het Evangelie van Jezus Christus hem de innigste levensvreugde gaf. Deze ervaring wilde de stichter van de jezuïeten met zo veel mogelijk mensen delen.

Het ignatiaanse opvoedingsproject in tien bewegingen

  1. Vertrouwen geven: inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid
  2. Zorg dragen voor leerlingen: cura personalis
  3. Uitdagen tot meer: magis
  4. Smaak geven: non multa sed multum
  5. Reflecteren en kritisch kiezen: onderscheiden
  6. De hele mens vormen: bekwaam, bewust, bewogen
  7. Samenwerken, samen leven: eenheid in verscheidenheid
  8. Perspectieven openen: God zoeken in alle dingen
  9. Zorg dragen voor de wereld: “en todo amar y servir”
  10. Handelen in dankbaarheid: terugblik

Scroll naar boven