Inschrijvingen

DigiD fraude voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag. | Stellicher advocaten in Arnhem

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

In normale omstandigheden ontvangen we u graag persoonlijk voor een infogesprek en een rondleiding in onze school.

Gezien we ons in ‘code oranje’ bevinden is een persoonlijke ontmoeting helaas niet toegestaan. Maar we staan u heel graag te woord van op afstand. U kan alvast met al uw vragen bij ons terecht via mail of telefoon.

INSCHRIJVINGSPERIODE SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Kinderen die ingeschreven zijn in onze kleuterschool, krijgen voorrang in onze lagere school en moeten niet (opnieuw) ingeschreven worden.

Omdat kleuters uit onze derde kleuterklas voorrang hebben in onze lagere school, zijn de plaatsen voor het eerste leerjaar eerder beperkt.

Vanaf 1 februari tot 26 februari 2021 kunnen broer(s), zus(sen) en kinderen van personeel ingeschreven worden tijdens de voorrangsperiode.

De tweede inschrijvingsperiode (dubbele contingentering) start op maandag 8 maart, vanaf 8.00 uur tot 19 maart 2021.

Alle andere inschrijvingen plannen we vanaf maandag 19 april 2021. 

KleuterschoolToestand maandag 8 maart
 CapaciteitIngeschrevenVrije plaatsen indicator lln.Vrije plaatsen niet-indicator lln.
Peuterklas                   °201972302913
1ste kleuterklas           °2018726516
2de kleuterklas            °2017727002
3de kleuterklas            °20169672177

Om in te schrijven maakt u vooraf een afspraak met onze secretariaatsmedewerker op het nummer 053/ 77 70 49 of via mail: secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be.

Bij inschrijving hebben we het rijksregisternummer van uw kind(eren) nodig. Deze vindt u op de Kids-ID of isi+-kaart.

Voor het eerst naar school

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instap op basis van de geboortedatum van je kind.

De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. Kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2020 – 2021

 • Dinsdag 01 september 2020 (eerste schooldag)
 • Maandag 09 november 2020  (na de herfstvakantie) -> maandag 16 november 2020
 • Maandag 04 januari 2021 (na de kerstvakantie)
 • Maandag 01 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie)
 • Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie)
 • Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart)

Naar de lagere school

De school screent elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt. Indien de school op basis van de resultaten van de taalscreening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowiezo een aangepast traject.

Kleuters van de derde kleuterklas worden automatisch ingeschreven in het eerste leerjaar van onze lagere school. Gelieve de directeur te verwittigen indien uw kind niet naar onze lagere school overgaat.

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. inschrijven in de verschillende pandemiefases:

Fase geel

 • In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek) plaatsvinden. Je kan ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen.
 • Neem de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht die in deze fase gelden.

Fase oranje

 • In fase oranje gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch). Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving ( handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase rood

 • In deze fase gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, uitsluitend op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch).
 • Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Ouders of kandidaat-leerlingen op school ontvangen is niet toegestaan. Formaliseer een inschrijving eventueel later, wanneer dat wel weer kan en respecteer de chronologie. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Scroll naar top