Inschrijvingen

image_pdfimage_print
DigiD fraude voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag. | Stellicher advocaten in Arnhem

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

Je bent van harte welkom!

Hoe inschrijven tijdens de vakantieperiode?

Wij gaan er even tussenuit.

De school is gesloten van donderdag 7 juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022.

Vanaf donderdag 18 augustus 2022 zijn we terug bereikbaar.

Om in te schrijven tijdens de vakantieperiode maakt u vooraf een afspraak. Dit kan via mail: directeur.bseikstraat@sjcaalst.be

Bij inschrijving hebben we het rijksregisternummer van uw kind(eren) nodig. Deze vindt u op de Kids-ID of isi+-kaart. Zonder het rijksregisternummer kan de inschrijving niet gerealiseerd worden.

Voor het eerst naar school

Kinderen geboren in 2020 kunnen vanaf nu ingeschreven worden voor het schooljaar 2022 – 2023.

De school “verwacht” dat kinderen die starten in de kleuterschool, zindelijk zijn. Kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2022 – 2023

 • 01 september 2022 (eerste schooldag)
 • 07 november 2022 (na de herfstvakantie)
 • 09 januari 2023 (na de kerstvakantie)
 • 01 februari 2023
 • 27 februari 2023 (na de krokusvakantie)
 • 17 april 2023 (na de paasvakantie)
 • 22 mei 2023 (na Hemelvaart)

Meer info kan u vinden op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/naar-school/naar-de-kleuterschool/naar-de-kleuterklas-vanaf-25-jaar

Naar de lagere school

De school screent elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt. Deze screening gebeurt steeds op een laagdrempelige en kindvriendelijke manier.

Indien de school op basis van de resultaten van de taalscreening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowiezo een aangepast traject.

Kinderen die ingeschreven zijn in onze kleuterschool krijgen voorrang in onze lagere school. Zij moeten zich niet opnieuw inschrijven. Dit geldt enkel voor campus Eikstraat.

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. inschrijven in de verschillende pandemiefases:

Fase geel

 • In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek) plaatsvinden. Je kan ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen.
 • Neem de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht die in deze fase gelden.

Fase oranje

 • In fase oranje gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch). Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving ( handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase rood

 • In deze fase gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, uitsluitend op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch).
 • Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Ouders of kandidaat-leerlingen op school ontvangen is niet toegestaan. Formaliseer een inschrijving eventueel later, wanneer dat wel weer kan en respecteer de chronologie. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Scroll naar top