Inschrijvingen

DigiD fraude voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag. | Stellicher advocaten in Arnhem

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

In normale omstandigheden ontvangen wij u graag op onze school voor een infogesprek en een rondleiding.

Helaas is een kennismaking op dit moment niet toegelaten. We helpen u graag van op afstand.

U kan steeds contact opnemen met de school op het nummer: 053/ 77 70 49 of via mail: secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be

Bij een inschrijving hebben we het rijksregisternummer van uw kind(eren) nodig. Deze vindt u op de Kids-ID of isi+-kaart.

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. inschrijven in de verschillende pandemiefases (UPDATE 30/10/2020).

Fase geel

 • In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek) plaatsvinden. Je kan ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen.
 • Neem de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht die in deze fase gelden.

Fase oranje

 • In fase oranje gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch). Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving ( handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase rood

 • In deze fase gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, uitsluitend op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch).
 • Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Ouders of kandidaat-leerlingen op school ontvangen is niet toegestaan. Formaliseer een inschrijving eventueel later, wanneer dat wel weer kan en respecteer de chronologie. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Voor het eerst naar school

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instap op basis van de geboortedatum van je kind.

De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. Kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2020 – 2021

 • Dinsdag 01 september 2020 (eerste schooldag)
 • Maandag 09 november 2020  (na de herfstvakantie) -> maandag 16 november 2020
 • Maandag 04 januari 2021 (na de kerstvakantie)
 • Maandag 01 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie)
 • Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie)
 • Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart)

Naar de lagere school

De school screent elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt. Indien de school op basis van de resultaten van de taalscreening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowiezo een aangepast traject.

Kleuters van de derde kleuterklas worden automatisch ingeschreven in het eerste leerjaar van onze lagere school. Gelieve de directeur te verwittigen indien uw kind niet naar onze lagere school overgaat.

Scroll naar top