Inschrijvingen

image_pdfimage_print
DigiD fraude voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag. | Stellicher advocaten in Arnhem

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

Je bent van harte welkom!

Schooljaar 2022 – 2023: wanneer inschrijven?

1. Voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel: 01/02 t.e.m. 18/02/2022

Vergeet niet broer(s) en/ of zus(sen) in te schrijven tijdens deze voorrangsperiode!

Doet u dit niet tijdens deze voorrangsperiode, dan bent u uw voorrang kwijt. Dit geldt ook voor kinderen van personeel.

2. Voorrangsperiode indicator- en niet-indicatorleerlingen: 10/03 t.e.m. 30/03/2022

Gaat het om een eerste inschrijving in onze school, dan kan u uw kind inschrijven vanaf 10 maart 2022.

Kinderen geboren in 2020 kunnen vanaf nu inschrijven in onze kleuterschool. Kinderen die later geboren zijn dan 2020 kunnen nog niet ingeschreven worden. U kan de instapdatum berekenen aan de hand van de geboortedatum van uw kind op de website van Onderwijs Vlaanderen:

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/

of via de tabel hieronder:

INSTAPDATA 2022-2023
Kindjes geboren tot en met…stappen ten vroegste in na…dus vanaf…
1 maart 2020de zomervakantiedonderdag 1 september 2022
7 mei 2020de herfstvakantiemaandag 7 november 2022
9 juli 2020de kerstvakantiemaandag 9 januari 2023
1 augustus 2020de teldagwoensdag 1 februari 2023
27 augustus 2020de krokusvakantiemaandag 27 februari 2023
17 oktober 2020de paasvakantiemaandag 17 april 2023
22 november 2020Hemelvaartmaandag 22 mei 2023

3. Start vrije inschrijvingen: 19/04/2022

Vanaf 19 april 2022 kan u uw kind(eren) inschrijven als er nog vrije plaatsen zijn. De vrije plaatsen vindt u terug op www.naarschoolinvlaanderen.be

Hoe inschrijven?

Om in te schrijven maakt u vooraf een afspraak met onze secretariaatsmedewerker op het nummer 053/ 77 70 49 of via mail:

secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be

Bij inschrijving hebben we het rijksregisternummer van uw kind(eren) nodig. Deze vindt u op de Kids-ID of isi+-kaart. Zonder het rijksregisternummer kan de inschrijving niet gerealiseerd worden.

Welkomstgeschenk!

Ouders die hun peuter inschrijven voor het nieuwe schooljaar in het Sint-Jozefscollege in de Eikstraat, ontvangen een gepersonaliseerd plaspotje als welkomstgeschenk.

Hiermee willen we ouders motiveren om in te zetten op zindelijkheidstraining en zelfredzaamheid van hun kind. We moedigen ouders aan om hier vooraf werk van te maken. Het bevordert het zelfvertrouwen van de peuter en het zorgt voor een vlotte start op school. Zo kunnen kleuterjuffen volledig aandacht geven aan de schoolse vaardigheden.

We kijken er alvast naar uit jullie kind te verwelkomen in onze kleuterschool!

Voor het eerst naar school

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instap op basis van de geboortedatum van je kind.

De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. Kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2021 – 2022

 • 01 september 2021 (eerste schooldag)
 • 08 november 2021 (na de herfstvakantie)
 • 10 januari 2022 (na de kerstvakantie)
 • 01 februari 2022
 • 07 maart 2022 (na de krokusvakantie)
 • 19 april 2022 (na de paasvakantie)
 • 31 mei 2022 (na Hemelvaart)

Naar de lagere school

De school screent elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt.

Indien de school op basis van de resultaten van de taalscreening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowiezo een aangepast traject.

Kinderen die ingeschreven zijn in onze kleuterschool krijgen voorrang in onze lagere school. Zij moeten zich niet opnieuw inschrijven. Dit geldt enkel voor campus Eikstraat.

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. inschrijven in de verschillende pandemiefases:

Fase geel

 • In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek) plaatsvinden. Je kan ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen.
 • Neem de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht die in deze fase gelden.

Fase oranje

 • In fase oranje gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch). Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving ( handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase rood

 • In deze fase gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, uitsluitend op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch).
 • Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Ouders of kandidaat-leerlingen op school ontvangen is niet toegestaan. Formaliseer een inschrijving eventueel later, wanneer dat wel weer kan en respecteer de chronologie. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

Scroll naar top