CLB

image_pdfimage_print

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en het schoolteam beroep kunnen doen voor informatie, advies en begeleiding. De dienstverlening is gratis. Het CLB begeleidt leerlingen op hun pad naar volwassenheid. Het team bestaat uit verschillende experten: artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, en maatschappelijk werkers. Samen vormen ze een (multidisciplinair) team

Het biedt hulp op vier domeinen:

  • Leermoeilijkheden
  • Begeleiding bij studiekeuze en tewerkstelling.
  • Omgaan met stress, faalangst, pestgedrag, geweld, spijbelen…
  • Gezondheid: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, relaties en seksualiteit,…

Ouders en leerlingen kunnen  rechtstreeks met het CLB contact opnemen. Zij respecteren het recht op privacy en hebben beroepsgeheim. Een gesprek kan plaatsvinden zonder medeweten van de school.  De CLB-onthaler beluistert de vraag en verstrekt informatie of geeft advies. Zo nodig schakelt hij een collega in die meer zoekt naar oplossingen.  Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig is. Het CLB werkt daarom samen met externe diensten en experten: centra voor behandeling en diagnostiek van (leer)problemen, centra geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, … .

Het CLB woont op regelmatige basis overlegmomenten op school bij. Hun functie kan louter adviserend zijn maar in geval van tussenkomst (observatie, gesprek, onderzoek) is toestemming van de ouders (indien het kind jonger is dan twaalf jaar) of leerling nodig.  Een van de opdrachten van het CLB is, samen met de school, te waken over het regelmatig schoollopen.  Bij een spijbelproblematiek kunnen ouders rechtstreeks door het CLB gecontacteerd worden.  Ook de medische onderzoeken behoren tot de CLB-opdrachten.

Onze school werkt nauw samen met het VCLB Aalst in de Langestraat. We organiseren een tweewekelijks overleg op dinsdagvoormiddag met de onthaalmedewerkers en de zorgcoördinatoren.  Voor onze school kunnen we rekenen op het trajectteam van Katrien Van Laer, Katrien D’Hondt en Hilde Biebaut. 

Preventieve gezondheidszorg

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren. Informatie over de leerlingen met chronische gezondheidsproblemen (bv. suikerziekte, epilepsie enz.) wordt, met instemming van de ouders, doorgegeven aan de leerkrachten.

Medische onderzoeken zijn een verplichte opdracht van CLB en worden afgenomen in de eerste en tweede kleuterklas, in het eerste, derde en vijfde leerjaar en in het derde jaar van het secundair onderwijs. De onderzoeken gaan door op school of in het centrum van het CLB. Na een onderzoek ontvangen de ouders een brief met de resultaten.

Meer info vindt u op: vclbaalst.be

WAN-team

Naast de ondersteuning van het CLB heeft onze school ook een samenwerking lopen met het WAN-team. Leersteuncentrum WAN-team is één van de vijf Vrije Leersteuncentra Oost-Vlaanderen en is er voor de leerlingen met attestering type BaA, type 3, type 9, type 2, type 4 en type7. Dit team ondersteunt ons vanuit hun expertise in het buitengewoon onderwijs.

Meer info vindt u op: VLSC WAN-team – Vrij Leersteuncentrum voor regio Wetteren-Aalst-Ninove/Denderleeuw (wanteam.be)

Scroll naar boven