Zorg

Het zorgteam van onze school bestaat uit 2 zorgcoördinatoren en 4 zorgjuffen.
Dit team werkt voor een grondig, uitgewerkte zorgvisie waarbij zorg voor elk kind, sterk of minder sterk, centraal staat!
Zij houden op regelmatige tijdstippen een zorgoverleg (met CLB als zorgpartner). Hierdoor is er een goede samenwerking met het VCLB Aalst, waarbij de samenwerking zich situeert op 4 niveaus: preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en onderwijsloopbaan.

Concreet lagere school?

– aandacht voor elk kind!
– aandacht voor alle terreinen/gebieden van het groeiproces van jong kind tot adolescent (cognitief, socio- emotioneel, motorisch, …)
– leerlingen helpen tijdens de lessen voor rekenen, taal, …. Dit kan zowel binnen als buiten de klas.
   De zorgjuf   kan ook individueel te werken gaan in een mooi uitgerust zorgklas.
bijzondere aandacht voor lezen:
           * kwartierlezen  in 2ste t.e.m. 6e leerjaar 

           * tutorlezen in 1ste en 6de leerjaar          

           * remediërend lezen o.l.v. de zorgleerkracht  – zorgoverlog/MDO (MDO: een multidisciplinair overleg tussen directeur, klasleerkracht, zorgcoördinator/ zorgleerkracht en een afgevaardigde van het CLB)

Concreet kleuterschool?

In de eerste plaats staat de titularis van elke klas in voor de zorg van ieder kind. Dit wil zeggen dat iedere leerkracht zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving. Door veel te differentiëren wordt elk kind gestimuleerd in zijn of haar totale ontwikkeling. De kleuterjuffen houden observaties bij en zorgen voor een eerste signalering bij eventuele problemen ofzorgen. Zorgvragen worden doorgegeven aan de zorgleerkrachten.

– De zorgleerkrachten ‘werken’ op een speelse manier met een klein groepje kleuters enzorgen voor extra oefenkansen. Dit kan zijn om de taal te stimuleren, om begrippen te oefenen en specifiek voor de derde kleuters: vaardigheden en begrippen die belangrijk zijn bij de overstap naar het eerste leerjaar. Deze zorgmomenten worden zowel in als buiten de klas georganiseerd: terwijl de meeste kleuters zelfstandig aan de slag kunnen, oefent de zorgjuf met een groepje kinderen apart.

Bij onze peutertjes is er ook zorg wanneer  juf Kathy of juf Anja, de kinderverzorgsters samen met de peuterjuf in de klas zijn.  Ook wanneer de klasgroep vrij groot is, is er dan toch nog tijd om met een groepje peuters apart te knutselen, spelen, vertellen, … zodat elke peuter voldoende aandacht krijgt van de juf.

contact zorgteam
tel: 053/77.70.49

 

Print Friendly, PDF & Email