Schoolstraat

De Eikstraat wordt sinds september 2019 elke schooldag afgesloten tussen de Geraardsbergsestraat en de Hugo Lefèvrestraat.

Vóór school van 8.15 tot 9 uur, na school van 15.15 tot 15.45 uur, op woensdag van 11.45 tot 12.30 uur. Parkings op wandelafstand zijn Kroonparking en Frans Blanckaertdreef. 

Wat is een schoolstraat?

Een schoolstraat is een straat met een schoolingang, die bij het begin en het einde van de schooldag gedurende korte tijd wordt afgezet voor gemotoriseerd verkeer. Concreet wordt er aan de ingang van de straat een versperring geplaatst, zodat kinderen zich enkel nog te voet en per fiets naar school kunnen begeven. Ouders die hun kinderen enkel met de wagen kunnen brengen, kunnen iets verder parkeren om hun kinderen te voet tot aan de schoolpoort te begeleiden. Bewoners uit de straat mogen de straat tijdens de periode van de schoolstraat wel stapvoets uitrijden, maar niet inrijden.

Voordelen van schoolstraat

Door schoolstraten in te voeren en gemotoriseerd verkeer te weren bij het begin en einde van de lestijden wordt de straat heel wat veiliger voor de schoolgaande kinderen. Er ontstaat immers meer plaats voor voetgangers en fietsers. Bovendien is het ook gezonder. Minder auto’s betekenen namelijk ook minder uitlaatgassen en fijn stof waaraan de kinderen worden blootgesteld. Het verhogen van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen is een belangrijk aandachtspunt voor de stad Aalst. Neem zeker ook eens de tips voor een veilige schoolomgeving door. 

Scroll naar top