1

Structuur

De vzw Sint-Jozefscollege werd in april 2017 “IÑIGO, Ignatiaanse scholen vzw”. Dit kadert in het proces van bestuurlijke schoolvergroting. 

De nieuwe scholengroep kreeg de naam IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen en omvat een aantal katholieke scholen van kleuter, lager, secundair en buitengewoon onderwijs evenals kinderopvang.

IÑIGO verwijst naar de doopnaam van de man die aan de grondslag ligt van die rijke onderwijstraditie: Ignatius van Loyola, de Spaanse stichter van de paters jezuïeten, de Societatis Jesu,  letterlijk ‘de vrienden van Jezus’.

Maken deel uit van de IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen:

– Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem

– Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe

– Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst

– Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem

– Vrije Basisschool Herdersem

– Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat Aalst

– Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat Aalst

– Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan Aalst

– Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos Aalst

Vanaf 1 september 2020 vormen deze acht basisscholen, lagere school en buitengewone basisschool, de scholengroep IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen. 

Elke school behoudt een eigen, autonome schoolwerking rekening houdend met de lokale context en de specifieke noden van de leerlingen. Deze scholen staan garant voor zorgzaam en kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin elk kind de eigen talenten ten volle kan blijven ontplooien.

De coördinerend directeur is de heer Jan Ombelets.

Pedagogische begeleidingsdienst

Ons schoolteam staat er niet alleen voor maar wordt ondersteund door de SJ-begeleidingsdienst.

Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun ignatiaanse partnerscholen.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

          ●Schoolbegeleiders : Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck

          ●Godsdienst : Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck

          ●Lichamelijke opvoeding : Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

Meer informatie CEBECO vindt u op www.cebeco.org