Pedagogisch Project Sociale vaardigheden

Cas en Lisa in de kleuterschool

Cas en Lisa (uitgeverij Averbode) zijn onze twee mascottes in de kleuterschool. Met deze twee mascottes werken we met de kleuters aan relationele en communicatieve vaardigheden. Cas en Lisa worden op regelmatige tijdstippen op het podium gevraagd voor een gezamenlijk poppenspel per graad of in de klas, ondersteund door prentenboeken, speldozen, praatplaten, audio-cd’s, liedjes… Ze loodsen de kleuters op de speelplaats doorheen alle afspraken en tonen hen wat mag of niet mag.

Groei mee met Cas en Lisa - Poppenset 2e kleuterklas

Cas en Lisa

Thema’s die doorheen het jaar aan bod komen: zelfredzaamheid, beleefd zijn, omgaan met gevoelens, omgaan met vriendjes, beurt afwachten, afspraken en regels naleven, samenspelen/ruzie op de speelplaats, zorgdragen voor elkaar en de natuur, elkaar helpen en ten slotte de spannende overstap naar het eerste leerjaar.

Info-Groei mee met Cas en Lisa

Info-Groei mee met Cas en Lisa

Driesterrenschool met Bas en Loes in de lagere school

Bas en Loes zijn de twee spilfiguren die regelmatig sociale regels voorstellen in de lagere school. Ze maken van onze school een driesterrenschool waarbij ze de belangrijkste regels voorstellen met een krachtig kernwoord. De leefregels worden op regelmatige tijdstippen herhaald. Wie ze overtreedt, wordt eraan herinnerd. Ze zijn ook zichtbaar op verschillende locaties in  de school.