1

Inschrijvingen

DigiD fraude voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag. | Stellicher advocaten in Arnhem

Voor het eerst naar school? Of op zoek naar een nieuwe school ?

Wij maken graag tijd vrij voor een infogesprek en rondleiding in onze school!

Opgelet: momenteel is er een wachtlijst voor de tweede kleuterklas, het tweede, derde, vijfde en zesde leerjaar.

Hoe inschrijven?

Om in te schrijven maakt u vooraf een afspraak met onze secretariaatsmedewerker op het nummer 053/ 77 70 49 of via mail:

secretariaat.bseikstraat@sjcaalst.be

Bij inschrijving hebben we het rijksregisternummer van uw kind(eren) nodig. Deze vindt u op de Kids-ID of isi+-kaart.

Welkomstgeschenk!

Ouders die hun peuter inschrijven voor het nieuwe schooljaar in het Sint-Jozefscollege in de Eikstraat, ontvangen een gepersonaliseerd plaspotje als welkomstgeschenk.

Hiermee willen we ouders motiveren om in te zetten op zindelijkheidstraining en zelfredzaamheid van hun kind. We moedigen ouders aan om hier vooraf werk van te maken. Het bevordert het zelfvertrouwen van de peuter en het zorgt voor een vlotte start op school. Zo kunnen kleuterjuffen volledig aandacht geven aan de schoolse vaardigheden.

We kijken er alvast naar uit jullie kind in onze kleuterschool te verwelkomen!

Voor het eerst naar school

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas.

Instapdatum berekenen

Bereken de eerstvolgende instap op basis van de geboortedatum van je kind.

De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. Kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2021 – 2022

 • 01 september 2021 (eerste schooldag)
 • 08 november 2021 (na de herfstvakantie)
 • 10 januari 2022 (na de kerstvakantie)
 • 01 februari 2022
 • 07 maart 2022 (na de krokusvakantie)
 • 19 april 2022 (na de paasvakantie)
 • 31 mei 2022 (na Hemelvaart)

Naar de lagere school

De school screent elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt.

Indien de school op basis van de resultaten van de taalscreening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. De taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowiezo een aangepast traject.

Kinderen die ingeschreven zijn in onze kleuterschool krijgen voorrang in onze lagere school. Zij moeten zich niet opnieuw inschrijven. Dit geldt enkel voor campus Eikstraat.

Hieronder vindt u de richtlijnen van de Vlaamse overheid m.b.t. inschrijven in de verschillende pandemiefases:

Fase geel

 • In fase geel kunnen inschrijvingen op een normale manier (fysiek) plaatsvinden. Je kan ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen.
 • Neem de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen in acht die in deze fase gelden.

Fase oranje

 • In fase oranje gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch). Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Scholen kunnen ook ouders en (kandidaat-) leerlingen op school ontvangen voor een rondleiding of het formaliseren van de inschrijving ( handtekenen, welkomstgesprek…). Deze contacten zijn uitzonderlijk: als er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met ten hoogste 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie weinig toegang heeft tot digitale alternatieven. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

Fase rood

 • In deze fase gebeuren de inschrijvingen, in basis en secundair onderwijs, uitsluitend op afstand (bijvoorbeeld digitaal of telefonisch).
 • Respecteer altijd de chronologie van de inschrijvingen.
 • Ouders of kandidaat-leerlingen op school ontvangen is niet toegestaan. Formaliseer een inschrijving eventueel later, wanneer dat wel weer kan en respecteer de chronologie. Het formaliseren van de inschrijving kan op afstand en elektronisch.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus