1

Gepersonaliseerd plaspotje!

Ouders die hun peuter inschrijven voor het nieuwe schooljaar in het Sint-Jozefscollege in de Eikstraat, ontvangen een gepersonaliseerd plaspotje als welkomstgeschenk.

Met dit opzet wil de school de ouders motiveren om in te zetten op zindelijkheidstraining en zelfredzaamheid van hun kind. We moedigen ouders aan om hier vooraf werk van te maken. Het bevordert het zelfvertrouwen van de peuter en het zorgt voor een vlotte start op school. Zo kunnen kleuterjuffen volledig aandacht geven aan de schoolse vaardigheden.

De plaspotjes kunnen op school worden afgehaald vanaf 1 juni 2021.

We kijken er alvast naar uit jullie kind in onze kleuterschool te verwelkomen!