Activiteitenkalender

Extra – murosactiviteiten

Gedurende het schooljaar nemen de kinderen deel aan een aantal culturele activiteiten of -uitstappen, binnen of buiten de schoolmuren. Deze activiteiten staan in functie van de leerstof en van de algemene ontwikkeling.

Deze één- of meerdaagse schooluitstappen worden georganiseerd binnen het budget van de scherpe/minder scherpe maximumfactuur (zie onkosten school). Sommige activiteiten zijn gratis zoals leerwandelingen, zoektochten, fietstochten, …
Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op school aanwezig te zijn.

Hieronder vindt u een opsomming van ons programma aan activiteiten.

Kleuterschool

Kleuterklas Activiteiten
P-3 De Sint op school
Jens De Matroos
Sportdag
1-3 Kermis in de stad
P-1 Exploratietocht in het bos
P Snoezelen in Odisee
Kinderboerderij ’t Wollen Hof
1 Dieren op bezoek
Heksje Mimi ’the musical’
Zorgboerderij ‘de weide kijk’
Brandweer op school
Harry Malter
2 Woordenaar: heksje Mimi
Sierk
3 Pretland
Museumkinderparcours met Elsa en Lisa
Blotevoetenpad Odisee
Boudewijnpark
Overnachting laatste schooldag

Lagere school

Leerjaar Activiteiten
1-2 Clown Rocky
1-3 Sint op school
1-4 Naar het bos
Opera Caramba
1-6 Sportweek
Workshops in Utopia
2-6 Zwemmen
3-6 Dag van het kind
4-6 Filmles Pontstraat
5-6 Oriëntatieloop
1 Schoolreis ’t Alkeveld
Schoolreis ‘t Krekeltje
2 Schoolreis Puyenbroeck
3 Schoolreis Pretland
Workshops CC De Werf
4 Schoolreis Pairi Daiza
Workshop jeugdboekenmaand
5 Technotheek

Leerjaar Meerdaagse
3 Polderklassen
5 Zeeklassen  
6 Bosklassen

Naschoolse activiteiten

Zowel in onze kleuter- als lagere school bieden wij naschoolse activiteiten aan. Deze naschoolse activiteiten sluiten meteen aan op de schooluren.

Sinds het schooljaar 2021 – 2022 ging onze school een samenwerking aan met de stad Aalst. In het kader van het nieuwe decreet van buitenschoolse opvang en de afstemming met buitenschoolse activiteiten konden Aalsterse scholen intekenen op een aanbod van Stad Aalst: project Tureluren. Er werden 4 scholen geselecteerd, waaronder onze school. Concreet betekent dit dat kinderen kunnen inschrijven om op een aantal dagen in de week (niet woensdag) na schooltijd deel te nemen aan een activiteit binnen de schoolmuren. 

Deze activiteit wordt georganiseerd door Stad Aalst, op onze school, en kan variëren van inhoud (sport, beeld, muziek, studiebegeleiding, techniek …). Het aantal kinderen wordt afgestemd op de activiteit. 

Op deze momenten worden de kinderen uitgedaagd om hun talenten te verkennen en te versterken. De deelname aan deze activiteit is vrijblijvend.