1

Activiteitenkalender

Extra – murosactiviteiten

Gedurende het schooljaar nemen de kinderen deel aan een aantal culturele activiteiten of -uitstappen, binnen of buiten de schoolmuren. Deze activiteiten staan in functie van de leerstof en van de algemene ontwikkeling.

Deze één- of meerdaagse schooluitstappen worden georganiseerd binnen het budget van de scherpe/minder scherpe maximumfactuur (zie onkosten school). Sommige activiteiten zijn gratis zoals leerwandelingen, zoektochten, fietstochten, …
Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten dienen op school aanwezig te zijn.

Hieronder vindt u een opsomming van ons ‘vast programma’ aan activiteiten.

Kleuterschool

Kleuterklas Activiteiten
1-3 Schoolzoo Schickler
P-3 De Sint op school
1-3 Kermis in de stad
1-3 Schooltheater Guy’s verteltent
1-3 Kinderboerderij Direboe
P Openlucht speeltuin Hof ter Leeuwe
1 Harry Malter
2 Sportdag Rollebolle
2 Toneel CC De Werf
3 Kleuterboemeldag
3 Blotevoetenpad Odisee
3 Openlucht schaatsen
3 Gravensteen Gent
3 Overnachting laatste schooldag
3 Brandweer

Lagere school

Leerjaar Activiteiten
1-2 Jens De Matroos
1-6 Workshops in Utopia
1-6 Sportdag
1-6 Toneel in CC De Werf
2-3 Film Palace
3-6 Dag van het kind
4-6 Filmles Pontstraat
5-6 Langlauf
5-6 Oriëntatieloop
1 Schoolreis ‘t Krekeltje
2 Schoolreis Puyenbroeck
3 Schoolreis Pretland
3 Carnavalshallen
4 Schoolreis Pairi Daiza
6 Project dode hoek Politie Aalst

Leerjaar Meerdaagse
3 Polderklassen
5 Zeeklassen  
6 Bosklassen

Sport

De  kinderen van de lagere school kunnen zich ook geregeld inschrijven voor sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Deze worden georganiseerd door MOEV (voorheen Stichting Vlaamse Schoolsport), onder begeleiding van juf Valerie.

Naschoolse activiteiten

Zowel in onze kleuter- als lagere school bieden wij naschoolse activiteiten aan. Deze naschoolse activiteiten bestaan uit een reeks van 10 beurten en sluiten meteen aan op de schooluren.

Deze leerrijke en boeiende activiteiten worden gegeven door onze eigen bedreven, creatieve leerkrachten !

Kleuters

  • Naschools kleuterturnen

Juf Ellen, juf Leen en juf Lien geven naschools kleuterturnen.

Onderbouw (1ste leerjaar tot 3de leerjaar)

  • Koorlessen, o.l.v. juf Lieslot
  • Crealessen, o.l.v. juf Marleen en juf Tiffany

Bovenbouw (4de leerjaar tot 6de leerjaar)

  • Techniekstudio, o.l.v. meester Sander en juf Kristien