Studie en voor- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

Van 07.00 tot 08.10 uur (tot 8 uur betalend) en van 15.45 tot 18.00 uur (vanaf 16.00 uur betalend) wordt er voorzien in opvang.  Voor de opvang doen wij beroep op juf Sanne.

Kinderen die voor 08.00 uur op school aankomen, moeten steeds naar de opvang gaan. De ochtendopvang vindt plaats in de opvanglokalen in lagere school. Gelieve kleuters en jonge kinderen steeds daarheen te begeleiden. Het is niet toegelaten om voor acht uur zonder toezicht op de speelplaatsen te zijn.

Na 16.00 uur mogen er geen leerlingen meer op de speelplaats achterblijven omdat er geen bewaking meer is. Ofwel gaan de kinderen dadelijk naar huis, ofwel komen ze onder de hoede van bij de studie- of opvangbegeleidster. Ook leerlingen die anders geen studie volgen maar door omstandigheden niet kunnen worden afgehaald, gaan naar de studie, die plaatsvindt in de refter in LSE.

 • Tijdens de studie (lagere school) kunnen de leerlingen rekenen op de ondersteuning voor een leerkracht.
  Hij of zij helpt de leerlingen met vragen en kijkt erop toe dat het huiswerk gemaakt wordt.

Het pakket voor naschoolse opvang voor de lagere school bestaat uit:

 • Vrije opvang van 15.45 uur tot 18.00 uur
 • Naschoolse turnen (kleuterschool)
 • Naschoolse crea- of technieklessen (lagere school)
 • Studie:
   • studie 1ste graad tot 16.15 uur
   • studie 2de & 3de graad tot  16.45 uur

  Kleuters kunnen zich ook inschrijven voor naschoolse turnactiviteiten.
  Voor de lagere school worden en naschoolse crea- en techniekenlessen georganiseerd.

Nadien gaan de kinderen naar de opvang. Deze loopt tot 18.00 uur
Om de leerlingen in alle rust te laten werken vragen we om de kinderen op de afgesproken tijdstippen op te halen.

Woensdagnamiddagopvang
De opvang op woensdagnamiddag loopt van 12.10 tot 18 uur.
Tijdens woensdagnamiddag kunnen de kinderen leuk spelen. Er worden ook allerlei activiteiten georganiseerd door het opvangteam. De leerlingen van de lagere school kunnen ook op bepaalde data deelnemen aan sportactiviteiten.

Wanneer het door omstandigheden niet mogelijk is uw kind(eren) tijdig te komen halen, verwittigt u best de directeur.

 

Print Friendly, PDF & Email