Evaluatie en rapporten

dikke duimRapporten

Maandelijks krijgen de leerlingen van de lagere school een rapport mee naar huis.

Het 2de tot 6de leerjaar krijgt een puntenrapport. Hierop vindt u elke toets afzonderlijk terug.
Onderaan staat er steeds wat extra verduidelijking van de klasleerkracht.
Het eerste leerjaar start met een aangepast rapport.
Hierop kunt u de verschillende vaardigheden en houdingen van het uw kind terugvinden.
Dit gebeurt aan de hand van “goed-voldoende-onvoldoende’.
Na de kerstvakantie start het eerste leerjaar met een puntenrapport.

De data van het rapport vindt u terug in de kalender.

Print Friendly, PDF & Email