Pedagogische begeleidingsdienst

Ons schoolteam wordt ondersteund door de sj-begeleidingsdienst.
Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

  • Hoofdbegeleider: dhr. Lieven De Luyck
  • Schoolbegeleider: dhr. Wouter Vandewalle
  • Begeleider godsdienst: dhr. Lieven De Luyck
  • Begeleider lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingalin Dierickx
Print Friendly, PDF & Email