Nieuws!

De Raad van Bestuur heeft Mevrouw Haike Vekeman, beleidsondersteuner in de basisschool Eikstraat, aangesteld met het mandaat van adjunct-directeur. Ze zal haar functie van beleidsondersteuner voor de lagere school combineren met de verantwoordelijkheid voor de kleuterschool op pedagogisch, organisatorisch en materieel vlak, weliswaar onder de blijvende eindverantwoordelijkheid van de directeur, Mevrouw Lutgarde De Ridder. Dit mandaat gaat in op 15.01.2015. Ouders van kleuters die contact wensen op te nemen met de directie wenden zich in de eerste plaats tot Mevrouw Vekeman.

Print Friendly, PDF & Email